Ansökan till Ortoptistutbildningen 2024 är nu öppen

Ortoptistutbildning 60 hp Göteborgs Universitet

Planerad kursstart hösten 2024. Ansökan öppen 1 november 2023–31 januari 2024. 

Medlemshälsning hösten 2023