Välkommen till SIOF

En organisation för Sveriges ortoptister

Vad är SIOF?


Sveriges Ideella Ortoptistförening är en intresseorganisation för Sveriges ortoptister. I den Skandinaviska Ortoptistföreningen ingår representanter för de övriga skandinaviska länderna och den är medlem i International Orthoptic Association. En representant deltar vid den europeiska föreningen för ortoptistutbildning (OCE). För närvarande har föreningen cirka 146 medlemmar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till f...
Uppdatering glasögonförskrivning och profession
Ansökan till Ortoptistutbildningen 2024 är nu öppe...