Vill du bli medlem i Sveriges Ideella Ortoptistförening?

Hämta ansökningsblanketten här. Skriv ut den och fyll i det som efterfrågas och skicka den sedan till
Lena Jansson, Gruvvägen 5, 724 82 Västerås eller fyll i den digitalt och mejla till .

Aktiva medlemmar: 250 kr/år
Betalas senast: 31/1
Plusgironummer: 733 639-9

Det är föreningens uppgift att driva medlemmarnas intresse, värna om ortoptistyrket och främja kompetensutveckling. Dessutom ska föreningen främja europeiska och internationella kontakter inom yrket.

Genom stipendier, kongresser och vår hemsida uppmuntras till kunskapsutveckling. Tillsammans ska vi utveckla hemsidan, ett måste i den moderna digitala världen.

Vi behöver ert stöd och engagemang i detta arbete. Vi behöver en aktiv förening av medlemmar som för ortoptistyrket framåt och kommunicerar och förmedlar kunskap till varandra.

Ditt medlemskap är viktigt för att behålla en levande organisation, ett forum där du kan göra din röst hörd och påverka ortoptisternas framtid. En del av medlemsavgiften gör det möjligt för våra förtroendevalda att representera oss i OCE (den europeiska sammanslutningen) och i IOA (den internationella sammanslutningen).

Med varma välkomsthälsningar från styrelsen i Siof via Sara Flodin, ordförande.