Skelning

Skelning kan vara medfödd eller uppstå i förskoleåldern. Det antas att 4-6% av alla nyfödda barn skelar.
Skelning kan även uppstå i vuxen ålder och annan sjukdom kan vara orsak.
Skelning kan vara synlig (manifest) eller dold (latent).
Vid en skelning störs samarbetet mellan ögonen och olika besvär framträder (v.g.se symtom). 

Orsaker

 • Arv
 • Okorrigerade brytningsfel (översynthet, närsynthet, astigmatism)
 • Ögonskada/ ögonsjukdom
 • Långvarigt nedsatt allmäntillstånd
 • Vissa riskfaktorer under graviditet och förlossning
 • Trauma (t.ex. skallskador)
 • Neurologiska sjukdomar
 • Systemsjukdomar 


Symtom

 • blundar ofta med ena ögat
 • onormal huvudhållning
 • huvudvärk
 • sveda i ögonen, dimsyn, ljuskänslighet
 • dubbelseende
 • dålig avståndsbedömning/tar vid sidan om
 • snubblar, går på saker
 • kisar, gör grimaser
 • dålig uthållighet vid läsning
 • ögondarr


Vad kan skelning leda till?

Skelning är inte bara ett ”skönhetsfel”. Det kan leda till en nedsatt syn i det skelande ögat (amblyopi). Det skelande ögat används mindre och stimuleras inte tillräckligt i sin synutveckling. Då synutvecklingens känsliga fas sträcker sig under de första levnadsmånaderna fram till 8-årsåldern, så betyder en understimulering under den tiden en bestående synsvaghet i det skelande ögat. Ju tidigare en skelning och synnedsättning upptäcks och behandlas desto snabbare förhindras en varaktig skada.
Ensidig synnedsättning (amblyopi) och/eller förlust av samsyn (djupseende) kan leda till inskränkningar i berättigande att ta körkort och begränsar yrkesvalet ( t.ex. att bli pilot, yrkeschaufför)