Amblyopi - Frågor & Svar

Vad är amblyopi?

Synen är nedsatt eller underutvecklad på ena eller båda ögonen.

Vad orsakar amblyopi?

Skelning, eller om ett öga är mer översynthet än det andra och/eller har ett brytningsfel

Hur behandlar vi amblyopi?

Med glasögon och/eller lapp

Hur kan lappen hjälpa mitt barn att se bättre?

Genom att täcka för det bättre ögat tvingar vi det lata ögat att arbeta mera.

Vad kan mitt barn göra när lappen används?

Leka, läsa, rita, pyssla, titta på TV, data spel

Hur mycket lapp kommer mitt barn att behöva?

Det beror på barnets ålder och hur länge ögat har varit otränat

Kommer det att förbättras av sig själv?

Nej. Utan behandling kan ditt barn få permanent nedsatt syn som inte kan korrigeras när de blir äldre.

Finns det någon annan behandling förutom lappen?

För att få bättre synskärpa måste ögat tvingas att användas. Inga operationer kan hjälpa. Om barnet behöva glasögon är det också viktigt att dessa används samtidigt med lappen. I vissa fall kan man även träna med tyglapp eller filter i glasögonen. Ögonläkaren/Ortoptisten avgör vad som är bäst för just ditt barn.

Tips
  • Uppmuntra
  • Kämpa även om du får motstånd
  • Gör det kul
  • Håll dem sysselsatta
  • Be andra om support och hjälp
  • Belöna mödan

Tips!

Uppmuntra
Kämpa även om du får motstånd
Gör det kul
Håll dem sysselsatta
Be andra om support och hjälp
Belöna mödan