Amblyopi

Vad är amblyopi?

Nedsatt syn på ett eller båda ögonen på grund av hämmad synutveckling. 

Vad orsakar amblyopi?

Skelning och/eller synfel är den vanligaste orsaken till amblyopi. Det kan även förekomma hinder för synutvecklingen, som exempelvis katarakt (grå starr).

Hur behandlar vi amblyopi?

Med glasögon och/eller lapp, ryserfilter eller atropindroppar. För att få bättre synskärpa måste ögat aktivt användas. Inga andra mediciner eller operationer kan hjälpa. Glasögonen ger ögat en skarp bild. Lappbehandling ger det svagare ögat aktiv synträning. Det är därför viktigt att både glasögon och lapp används samtidigt. Ögonläkaren eller Ortoptisten avgör vad som är bäst för just ditt barn.

Hur mycket lappträning kommer mitt barn att behöva?

Det beror på barnets ålder och hur länge ögat har varit otränat, det varierar från fall till fall. Ibland behövs lappträning under flera år. Ortoptisten kallar barnet regelbundet för att följa behandlingen och dess framgång. En behandlingsplan anpassas till barnets synproblem. 

Hjälper verkligen lappen?

Om lappen påbörjas vid tidig ålder är behandlingen oftast mycket effektiv. Den hjälper att förbättra synen men påverkar inte glasögonbehovet. Lappen behandlar inte skelningen.

Kan synen förbättras av sig själv?

Nej. Om ingen behandling sker kan ditt barn få en permanent nedsatt syn som inte kan korrigeras när de blir äldre. 

Amblyopi - Frågor & Svar


Hur kan lappen hjälpa mitt barn att se bättre?

Genom att täcka för det bättre ögat tvingar vi det lata ögat att arbeta mera.

Vad kan mitt barn göra när lappen används?

Leka, läsa, rita, pyssla, titta på TV, data spel

Finns det någon annan behandling förutom lappen?

För att få bättre synskärpa måste ögat tvingas att användas. Inga operationer kan hjälpa. Om barnet behöva glasögon är det också viktigt att dessa används samtidigt med lappen. I vissa fall kan man även träna med tyglapp eller filter i glasögonen. Ögonläkaren/Ortoptisten avgör vad som är bäst för just ditt barn.

Tips!

·      Uppmuntra och bekräfta

·      Kämpa, även om det kan upplevas motigt

·      Gör det kul

·      Håll barnet sysselsatt

·      Be andra om support och hjälp