Kalendarium

Internationella möten hänvisas även till IOA - International Orthoptics Association

2022

XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 9-12 Juni

Kongressen är ändrad till virtuell och kommer äga rum Torsdagen 9-lördagen 11 juni 2022.

http://www.ioacongress.org/

Ortoptistkongress Mölndal 2022-11-11
Program
Anmälan
Kallelse årsmöte

2023

Nordiskt Ortoptistmöte (SOA Kongress)

21-22 september 2023
Planeras i Oslo, Norge