Kalendarium

Internationella möten hänvisas även till IOA - International Orthoptics Association

2022

XIV International Orthoptic Congress
Liverpool, UK 9-12 Juni
http://www.ioacongress.org/

På grund av Coronapandemin finns inga aktuella datum för svenska eller skandinaviska möten