Kalendarium

Internationella möten hänvisas även till IOA - International Orthoptics Association

2023

Nordiskt Ortoptistmöte (SOA Kongress)

21-22 september 2023
Planeras i Oslo, Norge

Invitation to the 48th AGM and IOA symposium


Lördagen 28 januari
Annual General Meeting | IOA (internationalorthoptics.org)
Anmälan

ESA-möte 2023 

7-10 juni i Sagreb, Kroatien
Information och anmälan

Dansk Medicinsk Ortoptisk Forenings Årsmøde 2023

 Lørdag d. 18 marts, kl 10.00-16:00 

Program och inbjudan