Styrelsen

Sara Flodin
Ordförande

Malin Anderberg
Sekreterare

Elena Netskar
Kassör

Cecilia Vidal
Webbansvarig

Lena Jansson
Ledamot

Hela Styrelsen når du via:

Övriga förtroendevalda

Valberedning SIOF: Elina Filbert, Agnieszka Ziemkowska
Revisorer SIOF: Lena Hedin, Bodil Nyström Fogelberg
OCE-representant: Agneta Rydberg, Sara Flodin ersättare
Skandinavisk representant: Jesper Nordström
IOA-representant:  Sayeh Larsen, Danmark