Danska ortoptistföreningens årsmöte 2021

I år inbjuder DMO till ett virtuellt årsmöte. Startar 20 mars klockan 10.00.

Disputation Emelie Gyllencreutz