GA-fonden 2024

Dags att söka medel ur Gert Aurells fond 2024.

Kriterier för fonden och ansökningsblankett hittas på de interna sidorna.
Sista ansökningsdag 240430.
  Välkommen med din ansökan till

Medlemshälsning vår 2024