GA-stipendiet 2019 - Katarina Eliasson

I februari 2019 tipsades i facebook-gruppen för ortoptister om en nyutkommen barnbok ”Amazing Amber and her lazy laser eye”. Eftersom jag saknat en svensk saga om lappträning blev jag nyfiken och beställde den. Den är skriven av ett team bestående av en ung kille som stått för själva idén, en ortoptist och en ögonläkare i Australien 2018. Då jag under många år haft som bisyssla att översätta, bl a för barn, tog jag kontakt med en av författarna, Jason Cheng, och frågade om boken fanns översatt. Det fanns den inte, men han var positiv till detta och bad om tips på översättare och redaktör (inte bokförlag då den trycks enbart för näthandel). Jag erbjöd mig att försöka och fick uppdraget. I augusti var ”Amazing Amber och det lata laserögat” klar för försäljning. Den säljs via Bokus.com, Adlibris.com och Amazon.com. Boken ska numera finnas översatt till ett flertal språk.

Som översättare fick jag möjlighet att köpa in ett antal böcker till lägre pris och beställde 100 ex till kollegor/kliniker runt om i landet. För att täcka kostnaden sökte och fick jag GA-stipendiet ifjol. Tanken var att ni ska känna till den och kunna tipsa föräldrar samt bibliotek. Det exemplar ni får är alltså inte menat för väntrum, det kan kliniken köpa in. Tipsa gärna både sjukhus- och kommunbibliotek! Priset varierar något, lägst pris verkar för närvarande Adlbris ha, 176 SEK.

Så här presenteras boken:
AMAZING AMBER är en superhjälte som med sina laserögon räddar vännerna från Pajkastar-Per. Men när Pajkastar-Per uppfinner en ny pajkastarmaskin upptäcker Amazing Amber att ett av laserögonen är ett LAT-ÖGA. Kan doktor Teddy hjälpa henne att få läget under kontroll igen?

Boken kommer att delas ut vid kongressen 2021, till er som ännu inte fått den. Alternativt kan ni höra av er till Siofs sekreterare Elisabeth Nilsson som har hand om kvarstående exemplar.
Min förhoppning är att boken ska komma till glädje för många av de små lapptränande superhjältar vi träffar i vardagen!
Vänliga hälsningar till alla kollegor,
Katarina Eliasson, ortoptist i Ljungby

Medlemshälsning