Inbjudan till Danska ortoptistföreningens årsmöte 2020

Dansk Medicinsk Ortoptisk Forening inbjuder till årsmötet 2020 på Sjællands Universitets hospital, Roskilde. Lørdag d. 14 marts 2020 kl 10.00-16:00. Gratis för medlemmar i de skandinaviska ortoptistföreningarna.

Program

Webinar WSPOS