Kallelse och dagordning till årsmöte SOA 2023

Hej alla medlemmar i föreningen!