Medlemshälsning vår 2024

Nytt År nya utmaningar!


Kära medlemmar,

Nytt År nya utmaningar!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att sitta kvar som ordförande för SIOF ännu en mandatperiod. Nu händer mycket för vår profession.

Styrelsen har haft sitt första möte för i år, ett fysiskt möte i Mölndal där vi tackar Cecilia Vidal och Lena Jansson för deras insatser i styrelsen och välkomnar vår nya medlemsansvarige Sofie Sivermark och webansvarige Giovanna Falco.

Utredningen gällande att se över regleringen av yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar är i gång och styrelsen jobbar aktivt med detta. Vi behöver även hjälp från er medlemmar, och det kommer ett medlemsutskick på mail under nästa vecka, som vi gärna ser att ni svarar på.

Hemsidan kommer att uppdateras med patientinformation som är sammansatt från olika informationsbroschyrer runt om i landet, för att ge samma information i hela landet.

Ansökan till ortoptistutbildningen är stängd och platserna tillsatta, det finns även en reservlista. 
 
Med önskan om en fin vår,
 
Hälsningar
Sara Flodin/Ordförande

Invitation to the 49th Annual General Meeting. OBS ändrat datum!