OCE inbjuder till Pre-Conference vid ESA-mötet i Zagreb

OCE inbjuder till Pre-Conference vid ESA-mötet i Zagreb

 PRE CONFERENCE EDUCATION FORUM Wed June 7th 2023(10.00-12.00) 

Ortoptistutbildning 2023