Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till fortbildningskurs för ortoptister 6–7 samt 7–8 Mars 2024

Fokusområden:
Vertikala skelningar, cyclodeviationer, synoptophore undersökning, motilitet
Avgift: 2500 kr
Upplägg: Gaffelmottagning/Peer Learning. Undersöka, diagnostisera samt diskutera
behandlingsplaner.
Information och anmälan görs till kursgivaren via följande länkar:
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/11380
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/11382


Uppdatering glasögonförskrivning och profession