Till minne av Birgitta Neikter. Nominering av föreläsare

Tidigare föreläsare har varit Elizabeth Caines, Agneta Rydberg och Eileen Bentley Wennhall.

 Styrelsen önskar få in nomineringar inför årsmötet 2022. Nominering sänds via mejl till innan 1 juni 2022. 
Den nominerade ska vara tillfrågad och medlem i SIOF.
SIOF:s styrelse utser vem som är mest meriterad. Pristagaren får 5000:- för sin insats.
Hälsningar SIOF:s styrelse

Save the date