Uppdatering glasögonförskrivning och profession

Hej alla medlemmar.
Vi har nu haft dialogmöte med Socialstyrelsen tillsammans med Ögonläkarföreningen, Svensk Optikerförening och optikerförbundet.
Ett nytt ärende kommer att starta upp gällande ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2023:3) om kompetenskrav och vissa arbetsuppgifter för optiker, kring formuleringen om vem som ska ha utfärdat ett recept för ett barn under åtta år för att en optiker ska få färdigställa, tillhandahålla och lämna ut optiska synhjälpmedel.
Det vi har kommit överens om är att vi tills vidare fortsätter dagens praxis med att optiker ska tillpassa glasögon till barn under 8 år baserat på recept från både ortoptister och läkare.
Glädjande så har regeringen nu fattat beslut om att tillsätta en ny utredning med uppdrag att se över regleringen av yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/10/ratt-regelverk-for-behorighet-yrkesreglering-och-specialkompetenser-inom-varden-ska-sakerstallas/
Legitimationsfrågan är högaktuell och stödet för detta är stort och brett bland remissinstanserna då det är positivt såväl för yrkesgruppen som för kvaliteten på vården.
Nu behövs insatser från er medlemmar genom att bidra till omgivningen med information och uppmärksamhet kring vårt fantastiska yrke. Ni är våra bästa ambassadörer – visa upp er profession och kompetens!
Ni har väl heller inte missat att anmälan till ortoptistutbildningen nu har öppnat?
Vi vill ju bli fler!
https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi/uppdragsutbildning-ortoptist
 
Hälsningar
Ordförande

Ansökan till Ortoptistutbildningen 2024 är nu öppen