Vill du bli ortoptist?

Ortoptistutbildning start VT 2022

Vill du läsa till ortoptist 2022, är det dags att söka. Ansökan är öppen 1 november 2021 –
31 januari 2022.
För vidare information, klicka dig vidare på denna länk.

Årsmöte SIOF 211126