Vad gör en Ortoptist?

En ortoptist har många arbetsområden som kan variera beroende på var man är anställd. Några av områdena kan innebära:

  • Synutveckling hos barn. Detta inkluderar förskrivning av glasögon, lappbehandling och skelningskontroll
  • Hjälp vid dubbelseende hos vuxna med utprovning och förskrivning av prismaglasögon
  • Förundersökning inför skelningsoperationer
  • Synrelaterade besvär vid exempelvis läsning och datorarbete
  • Undersökningar och hjälp vid övriga ögonmotorikstörningar