Vem kan behöva träffa en Ortoptist?

  • barn med synnedsättning
  • barn, ungdomar och vuxna med misstänkt eller fastställd skelning
  • barn, ungdomar och vuxna med samsynsproblematik och/eller dubbelseende