Glasögon hos barn

Synutveckling

Barns synutveckling pågår från födseln upp till cirka 10 års ålder. För att uppnå en normal synskärpa måste en skarp bild falla på näthinnan så att synen kan stimuleras och utvecklas. Om ditt barn behöver glasögon är det viktigt att de används annars finns det risk för en permanent nedsatt syn vilket inte kan korrigeras när de blir äldre. Då hjälper varken glasögon, kontaktlinser eller operation. I tidig barndom förekommer en så kallad ”kritisk period”. Detta är en specifik tidsperiod då hjärnan är som mest mottaglig för att utveckla visuella färdigheter. Synen är oftast påverkningsbar i barndomen, men inverkan avtar med åldern.

Inget glasögonbehov

Vid normalsynthet bryts parallella ljusstrålar till en samlad punkt på näthinnan. Detta ger en tydlig bild. 


Synfel


Översynthet – hyperopi 

Vid översynthet kan synen vara suddig på både långt och nära håll. Barn kan ha förmåga att kompensera för synfelet genom att spänna ögonen. Det kan vara ansträngande och ibland ge upphov till inåtskelning. Parallella ljusstrålar bryts till en punkt bakom näthinnan. 

Närsynthet – myopi

Vid närsynthet är synen suddig på långt håll. Barnet kisar för att få en tydligare bild eller tittar nära för att se bättre. Parallella ljusstrålar bryts till en punkt framför näthinnan.

Astigmatism

Vid astigmatism är synen suddig på långt och nära håll och kan inte kompenseras utan glasögonkorrektion. Parallella ljusstrålar bryts inte till en samlad punkt på näthinnan.  Astigmatism kan förekomma kombinerat med översynthet eller närsynthet.

Glasögon - Frågor & Svar

Hur vet vårdgivaren vilken styrka mitt barn behöver i sina glasögon?

Efter pupillvidgande droppar slappnar ögats muskulatur av och vi kan objektivt mäta upp rätt styrka. 

Varför upplever mitt barn suddig syn med sina nya glasögon?

Vanligt klagomål i början. Barnet har kämpat med en nedsatt synskärpa och det tar tid för ögonen och hjärnan att samarbeta. Ge inte upp. Detta är en mycket viktig del i behandlingen.

Glasögonen ser så starka ut!

Vi skriver ut glasögon i den styrkan som är anpassat till just ditt barn.

Om glasögonen inte sitter bra

Gå tillbaka till optikern för justering av bågen.