Undersökning & behandling

Innan behandlingen inleds så undersöks patienten av ögonläkare för att utesluta eventuella ögonsjukdomar och hitta refraktionsfel som kräver korrektion med glasögon.
Ortoptisten prövar synskärpan, mäter skelningens storlek och ser om det finns möjlighet att få fram samsyn. Föreligger refraktionsfel får patienten glasögon som oftast skall användas ständigt. 

Behandlingsformer

Det finns många olika typer av skelning och därför också flera behandlingsformer:
Pleoptik: behandling av ensidig synnedsättning (amblyopi). Den mest använda behandlingsmetoden hos barn är lappbehandling (ocklusionsterapi).
Det bästa ögats täcks för (ockluderas) med en plåsterlapp för att aktivera det synsvaga (amblyopa) ögat.
I många delar av Sverige ökar användandet av Atropindroppar i det bästa ögat i stället för lapp.Behandlingen kräver regelbundna kontroller för att kunna följa utvecklingen och ändra behandlingsintervaller.
Ortoptik: behandling av samsynen med hjälp av prismor, övningar och glasögon.
I vissa fall kan en eller flera operationer vara nödvändiga för att minska en synlig skelning och i vissa fall dessutom få bättre samsyn.
Förberedande undersökningar och behandlingar genomförs av ortoptisten i samråd med en ögonläkare som är specialiserad på skelning. 

Mål med undersökningar & behandlingsformer

  •  tidig upptäckt av skelning och synnedsättning
  •  tidig behandling
  •  så bra synskärpa som möjligt på det sämsta ögat
  •  förbättring av samsynen
  •  förbättring av skelställningen